LANGKAH-LANGKAH

4 CARA PENYERTAAN

  • Lengkapkan borang dan lampirkan Bukti Pembelian.
  • Hantar ke: Peraduan RED BULL 'Start Right, Charge Ahead', Peti Surat 3291, 47507 Subang Jaya, Selangor.

atau
  • Taip REDBULL<jarak>nombor resit 5 digit terakhir<jarak>tarikh resit HHBBTT <jarak>jawapan<jarak>no. KP 12 digit <jarak>nama
    Contoh: REDBULL 54321 311017 Betul 921231105577 Ali Aziz
  • Simpan Bukti Pembelian.

  • Layari www.redbull.com.my/peraduanchargeahead
  • Lengkapkan borang dan klik ‘Hantar’.
  • Simpan Bukti Pembelian.