TERMA & SYARAT

 • Peraduan RED BULL ‘Start Right, Charge Ahead’ akan berlangsung dari 16 Oktober 2017 hingga 31 Disember 2017 (“Tempoh Peraduan”). Allexcel Trading Sdn Bhd (“Penganjur”) berhak untuk memendekkan atau memanjangkan Tempoh Peraduan tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu. Semua penyertaan yang diterima di luar Tempoh Peraduan akan dibatalkan secara automatik. Peraduan ini akan diadakan selama 10 Minggu Peraduan seperti berikut:
  • Minggu Peraduan 1: 16 Oktober 2017 – 26 Oktober 2017;
  • Minggu Peraduan 2: 27 Oktober 2017 – 02 November 2017;
  • Minggu Peraduan 3: 03 November 2017 – 09 November 2017;
  • Minggu Peraduan 4: 10 November 2017 – 16 November 2017;
  • Minggu Peraduan 5: 17 November 2017 – 23 November 2017;
  • Minggu Peraduan 6: 24 November 2017 – 30 November 2017;
  • Minggu Peraduan 7: 01 Disember 2017 – 07 Disember 2017;
  • Minggu Peraduan 8: 08 Disember 2017 – 14 Disember 2017;
  • Minggu Peraduan 9: 15 Disember 2017 – 21 Disember 2017;
  • Minggu Peraduan 10: 22 Disember 2017 – 31 Disember 2017.
 • Peraduan ini terbuka kepada semua penduduk Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas (pada 16 Oktober 2017) yang merupakan pelanggan prabayar dan/atau pasca bayar Celcom, Digi, Maxis dan/atau U-Mobile kecuali kakitangan Penganjur dan ahli-ahli keluarga terdekat mereka, termasuk syarikat-syarikat gabungan dan/atau berkaitan, pengedar-pengedar, agensi-agensi pengiklanan dan promosi pihak Penganjur.
 • Minuman RED BULL yang turut serta adalah RED BULL Emas 250ml, RED BULL Rendah Gula 250ml dan RED BULL Botol 150ml (“Minuman RED BULL Yang Turut Serta”).
 • Untuk menyertai Peraduan:

  • Beli mana-mana dua (2) Minuman RED BULL Yang Turut Serta dalam satu resit dari mana-mana kedai yang turut serta semasa Tempoh Peraduan. Satu (1) resit tersebut melayakkan peserta kepada HANYA satu (1) penyertaan borang peraduan ATAU satu (1) penyertaan SMS ATAU satu (1) penyertaan WhatsApp ATAU satu (1) penyertaan internet SAHAJA.
  • Jawab satu soalan: “RED BULL boleh diminum sebelum belajar, bekerja, bersenam dan bersukan”. Betul / Salah.
  • Melalui Borang Peraduan:
   • Lengkapkan borang Peraduan dengan butiran peribadi.
   • Lampirkan Bukti Pembelian:
    • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 2, ATAU
    • Penutup botol RED BULL 150ml x 2, ATAU
    • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 1 dan penutup botol RED BULL 150ml x 1.
   • Hantar ke Peraduan RED BULL Start Right, Charge Ahead, Peti Surat 3291, 47507 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
   • Salinan fotostat borang Peraduan adalah dibenarkan. Peserta boleh menghantar seberapa banyak penyertaan tetapi setiap penyertaan mestilah disertakan dengan Bukti Pembelian yang ditetapkan.
   • Bukti kiriman borang Peraduan tidak akan dianggap sebagai bukti penerimaan. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas penyertaan yang hilang, lewat atau tersilap alamat.
   • Penyertaan-penyertaan yang dihantar melalui perkhidmatan kurier, penghantaran ekspres, penghantaran berdaftar dan/atau sebarang kaedah penghantaran yang lain selain daripada yang dinyatakan akan dibatalkan secara automatik.
   • Pihak Penganjur berhak membatalkan kelayakan peserta secara automatik bagi sebarang penyertaan yang tidak lengkap, sukar dibaca, rosak dan lewat atau penyertaan tanpa Bukti Pembelian yang betul atau sah.
  • Melalui SMS:
   • Taip (REDBULL)<jarak>(nombor resit 5 digit terakhir)<jarak>(tarikh resit HHBBTT)<jarak>(jawapan)<jarak>(nombor KP 12 digit)<jarak>(nama) dan SMS ke 36266.

    Contoh: REDBULL 54321 311017 Betul 921231105577 Ali Aziz

   • Simpan Bukti Pembelian:
    • Resit tunggal asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan, DAN
    • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 2, ATAU
    • Penutup botol RED BULL 150ml x 2, ATAU
    • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 1 dan penutup botol RED BULL 150ml x 1.
   • Peraduan akan bermula pada pukul 12:00 pagi dan berakhir pada pukul 11:59 malam pada setiap hari sepanjang Tempoh Peraduan.
   • Para peserta akan dicaj RM0.30 untuk setiap mesej SMS diterima. Caj ini adalah tambahan ke atas caj standard SMS yang dikenakan oleh operator telefon bimbit peserta, dan akan ditanggung oleh peserta.
   • Para peserta hanya boleh menyertai peraduan ini melalui SMS telefon bimbit sahaja.
  • Melalui WhatsApp:
   • Taip (REDBULL)<jarak>(nombor resit 5 digit terakhir)<jarak>(tarikh resit HHBBTT)<jarak>(jawapan)<jarak>(nombor KP 12 digit)<jarak>(nama) dan WhatsApp ke 017-8871383.

    Contoh: REDBULL 54321 311017 Betul 921231105577 Ali Aziz

   • Simpan Bukti Pembelian:
    • Resit tunggal asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan, DAN
    • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 2, ATAU
    • Penutup botol RED BULL 150ml x 2, ATAU
    • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 1 dan penutup botol RED BULL 150ml x 1
   • Peraduan akan bermula pada pukul 12:00 pagi dan berakhir pada pukul 11:59 malam pada setiap hari sepanjang Tempoh Peraduan.
  • Melalui internet:
   • Layari laman web www.redbull.com.my/peraduanchargeahead.
   • Lengkapkan semua ruang kosong dan klik hantar.
   • Simpan Bukti Pembelian:
    • Resit tunggal asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan, DAN
    • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 2, ATAU
    • Penutup botol RED BULL 150ml x 2, ATAU
    • Penarik tab tin RED BULL 250ml x 1 dan penutup botol RED BULL 150ml x 1
  • Hanya resit-resit bercetak asal dengan butiran produk yang jelas akan diterima. Salinan resit dan resit cetak semula tidak akan diterima. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan resit-resit yang sukar dibaca, rosak dan diubah.
 • Cara pemilihan pemenang:
  • Hadiah Mingguan x 90 pemenang x 10 Minggu Peraduan:
   • Para pemenang Hadiah Mingguan yang layak akan ditentukan oleh pemilihan berkomputer secara rawak daripada semua penyertaan layak yang diterima dalam Minggu Peraduan tersebut.
  • Hadiah Utama: Hadiah Pertama x 1, Hadiah Kedua x 1 dan Hadiah Ketiga x 2:
   • Para pemenang Hadiah Utama yang layak akan ditentukan oleh pemilihan berkomputer secara rawak daripada semua penyertaan layak yang diterima sepanjang Tempoh Peraduan.
  • Para pemenang yang layak akan dihubungi melalui telefon sebelum boleh disahkan sebagai pemenang. Sekiranya peserta tidak dapat dihubungi pada cubaan pertama, contohnya, tidak menjawab telefon, nombor telefon tiada dalam perkhidmatan, tiada sambungan, dan lain-lain, dua (2) cubaan lain akan dibuat lagi dalam tempoh 24 jam yang berikutnya selepas cubaan pertama. Sekiranya percubaan-percubaan ini tidak berhasil, kelayakan peserta akan dibatalkan. Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab sekiranya peserta-peserta tidak dapat dihubungi atas sebarang sebab.
  • Para pemenang yang layak dikehendaki menghantar melalui Pos Laju/kurier semua resit bercetak asal bertarikh dalam Tempoh Peraduan yang sepadan dengan semua penyertaan SMS, WhatsApp dan/atau Online dan semua penarik tab dan/atau penutup botol RED BULL yang sepadan (kecuali peserta daripada penyertaan melalui borang Peraduan) berserta salinan Kad Pengenalan dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas tarikh pemberitahuan sebagai pengesahan bukti pembelian. Sekiranya gagal, pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakannya dan memilih peserta seterusnya sebagai pemenang.
 • Hadiah-hadiah Peraduan:
  • Hadiah Mingguan x 900:
   • Wang tunai RM200.00 setiap satu.
  • Hadiah Utama:
   • Hadiah Pertama x 1: Wang tunai RM50,000.00.
   • Hadiah Kedua x 1: Wang tunai RM10,000.00.
   • Hadiah Ketiga x 2: Wang tunai RM5,000.00 setiap satu.
  • Setiap peserta layak untuk memenangi satu (1) Hadiah Mingguan dalam Minggu Peraduan yang sama dan sehingga tiga (3) Hadiah Mingguan dan satu (1) Hadiah Utama sepanjang Tempoh Peraduan.
  • Kesemua hadiah mestilah dituntut oleh pemenang dalam tempoh sembilan puluh (90) hari selepas tarikh pemberitahuan. Semua hadiah yang gagal dituntut sembilan puluh (90) hari selepas tarikh pemberitahuan akan dilupuskan oleh pihak Penganjur.
  • Peserta dikehendaki untuk mengemukakan bukti pengenalan diri semasa atau sebelum penuntutan hadiah sebagai pengesahan. Bentuk-bentuk bukti pengenalan diri yang diterima oleh pihak Penganjur adalah seperti berikut: Kad Pengenalan Malaysia/ Lesen Memandu. Pihak Penganjur berhak untuk membatalkan kelayakan peserta/pemenang atas kegagalan dalam mengemukakan bukti pengenalan diri.
  • Pihak Penganjur berhak untuk menggantikan hadiah dengan hadiah-hadiah lain yang lebih kurang sama nilainya tanpa sebarang notis. Semua hadiah tidak boleh ditukar milik, tidak boleh dikembalikan dan tidak boleh ditukar untuk wang tunai atau apa-apa format atas sebarang sebab. Nilai hadiah adalah betul pada masa pencetakan. Semua hadiah diberikan dalam 'keadaan sedia ada'.
  • Para pemenang akan diumumkan di www.redbull.com.my dan www.facebook.com/redbullmalaysia oleh pihak Penganjur.
 • Pihak Penganjur dan syarikat-syarikat yang terlibat dalam Peraduan ini tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang kelewatan, kegagalan penghantaran dan/atau gangguan mesej SMS, WhatsApp dan Internet yang dihantar atau diterima dan tidak akan dipertanggungjawabkan untuk sebarang penggunaan telefon bimbit atau akaun pelanggan yang tidak dibenarkan sepanjang Peraduan ini.
 • Pihak Penganjur tidak akan bertanggungjawab atas sebarang kesilapan, ketinggalan, gangguan, pemotongan, kerosakan, kelewatan dalam operasi atau penghantaran, kegagalan talian komunikasi, kecurian atau kemusnahan, akses tanpa kebenaran kepada, atau pengubahan, komunikasi pengguna atau ahli, atau sebarang masalah atau kepincangan teknikal rangkaian atau talian telefon, sistem komputer dalam talian, server atau pembekal, peralatan komputer, perisian, kegagalan emel disebabkan masalah teknikal atau kesesakan lalu lintas di Internet dan/atau laman web.
 • Para pemenang akan menanggung liabiliti dan tanggungjawab sepenuhnya jika berlaku sebarang kemalangan, kecederaan, kerosakan atau tuntutan akibat penyertaan dalam Peraduan ini.
 • Dengan menyertai Peraduan ini, peserta memberi keizinan untuk memberi maklumat peribadinya dan pihak Penganjur berhak menyiarkan, menggunakan nama dan/atau gambar pemenang serta penyertaan mereka untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa sebarang bayaran pampasan mahupun pemberitahuan dan setiap peserta tidak berhak membuat sebarang tuntutan ke atas penggunaan penyertaan tersebut oleh pihak Penganjur.
 • Pihak Penganjur mengumpul maklumat peribadi yang boleh dikenal pasti untuk memberi perkhidmatan-perkhidmatan atau untuk berhubung dengan peserta. Maklumat ini disimpan oleh pihak Penganjur dalam kaedah yang sesuai dengan data tersebut dan digunakan untuk memenuhi permintaan peserta. Dengan mengemukakan maklumat peribadi peserta, pihak Penganjur menganggap bahawa keizinan telah diberi kepada pihak Penganjur dan/atau agen-agen yang dilantik olehnya untuk menggunakan maklumat ini bagi tujuan pemasaran dan promosi yang terkini dan di masa hadapan serta untuk menambahbaikan produk-produk dan perkhidmatannya. Sekiranya peserta memaklumkan pihak Penganjur melalui admin@redbull-malaysia.com.my bahawa maklumat tersebut tidak patut digunakan sebagai asas untuk hubungan seterusnya, pihak Penganjur akan menghormati permintaan peserta. Maklumat peserta tidak akan diberi atau dikongsi dengan syarikat-syarikat/rakan-rakan lain untuk kegunaan bebas mereka.
 • Dengan menyertai Peraduan ini, setiap peserta harus bersetuju untuk mematuhi Terma dan Syarat rasmi yang ditetapkan serta segala keputusan muktamad pihak Penganjur.
 • Pihak Penganjur berhak untuk meminda, membatal atau mengubahsuai Terma dan Syarat Peraduan atau membatalkan Peraduan ini tanpa memberi sebarang notis terlebih dahulu dan para peserta dianggap telah bersetuju dengan segala perubahan tersebut.
 • Keputusan pihak Penganjur adalah muktamad. Sebarang surat-menyurat berkaitan dengan keputusan pihak Penganjur tidak akan dilayan.
 • Terma dan Syarat Peraduan disediakan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya terdapat percanggahan di antara versi-versi tersebut, Terma dan Syarat versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai.

TERMS & CONDITIONS

 • The RED BULL Start Right, Charge Ahead Contest will run from 16 October 2017 to 31 December 2017 (“Contest Period”). Allexcel Trading Sdn Bhd (“Organiser”) reserves the right to shorten or extend the Contest Period without prior notice. All entries received outside the Contest Period shall be automatically disqualified. The contest will be held for 12 Contest Weeks as follows:
  • Week 1: 16 October 2017 – 26 October 2017;
  • Week 2: 27 October 2017 – 02 November 2017;
  • Week 3: 03 November 2017 – 09 November 2017;
  • Week 4: 10 November 2017 – 16 November 2017;
  • Week 5: 17 November 2017 – 23 November 2017;
  • Week 6: 24 November 2017 – 30 November 2017;
  • Week 7: 01 December 2017 – 07 December 2017;
  • Week 8: 08 December 2017 – 14 December 2017;
  • Week 9: 15 December 2017 – 21 December 2017;
  • Week 10: 22 December 2017 – 31 December 2017.
 • This contest is open to all residents of Malaysia above 18 years of age (as at 16 October 2017) who are subscribers of prepaid and/or postpaid services of Celcom, Digi, Maxis and/or U-Mobile, except the employees and immediate families of the Organiser, including its affiliated and/or related companies, distributors, advertising and promotion agencies.
 • Participating RED BULL drinks are RED BULL 250ml Gold, RED BULL 250ml Low Sugar and RED BULL 150ml Bottle (“Participating RED BULL Drinks”).
 • To participate in the contest:
  • Buy any two (2) Participating RED BULL Drinks in a single receipt at any participating retail outlet during the Contest Period. Each such receipt entitles the participant to EITHER one (1) Contest form entry OR one (1) SMS entry OR one (1) WhatsApp entry OR one (1) Online entry ONLY.
  • Answer a question: “RED BULL boleh diminum sebelum belajar, bekerja, bersenam dan bersukan”. True / False.
  • Via Contest form:
   • Complete the contest form with personal details.
   • Attach Proof of Purchase:
    • RED BULL 250ml tin pull tab x 2, OR
    • RED BULL 150ml bottle cap x 2, OR
    • RED BULL 250ml pull tab x 1 and RED BULL 150ml bottle cap x 1.
   • Mail to Peraduan RED BULL Start Right, Charge Ahead, P.O. Box 3291, 47507 Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan.
   • Photocopies of contest forms are permitted. The participant may send in as many entries but each entry must be accompanied by the required Proof of Purchase.
   • Proof of postage of the entry is not proof of receipt. The Organiser will not be responsible for entries that are lost, delayed or sent to the wrong address.
   • Entries sent via courier service, express delivery, registered delivery and/or other means of delivery than the one prescribed shall be automatically disqualified.
   • The Organiser reserves the right to disqualify any incomplete, illegible, disfigured and late entries or entries without the right proof of purchase.
  • Via SMS:
   • Type (REDBULL)<space>(last 5 digit receipt number)<space>(receipt date DDMMYY)<space>(answer)<space>(12 digit IC No)<space>(name) and SMS to 36266.

    Example: REDBULL 54321 311017 True 921231105577 Ali Aziz

   • Retain Proof of Purchase:
    • Original single receipt dated within Contest Period, AND
    • RED BULL 250ml tin pull tab x 2, OR
    • RED BULL 150ml bottle cap x 2, OR
    • RED BULL 250ml pull tab x 1 and RED BULL 150ml bottle cap x 1.
   • Each day during the Contest Period, the contest begins at 12.00am and ends at 11.59pm.
   • Participants will be charged RM0.30 for each SMS received. The charges are in addition to the standard SMS fee charged by the participant’s mobile phone operator, which shall be borne by the participants.
   • Participants are permitted to participate in this contest via the use of mobile phones only.
  • Via WhatsApp:
   • Type (REDBULL)<space>(last 5 digit receipt number)<space>(receipt date DDMMYY)<space>(answer)<space>(12 digit IC No)<space>(name) and SMS to 36266.

    Example: REDBULL 54321 311017 True 921231105577 Ali Aziz

   • Retain Proof of Purchase:
    • Original single receipt dated within Contest Period, AND
    • RED BULL 250ml tin pull tab x 2, OR
    • RED BULL 150ml bottle cap x 2, OR
    • RED BULL 250ml pull tab x 1 and RED BULL 150ml bottle cap x 1.
   • Each day during the Contest Period, the contest begins at 12.00am and ends at 11.59pm.
  • Via Online:
   • Log into microsite www.redbull.com.my/peraduanchargeahead.
   • Fill in all the empty fields and click on submit.
   • Retain Proof of Purchase:
    • Original single receipt dated within Contest Period, AND
    • RED BULL 250ml tin pull tab x 2, OR
    • RED BULL 150ml bottle cap x 2, OR
    • RED BULL 250ml pull tab x 1 and RED BULL 150ml bottle cap x 1.
  • Only original printed receipt with proper item description will be accepted. Duplicated and re-printed receipts are not accepted. The Organiser reserves the right to disqualify any illegible, disfigured and modified receipts.
 • Winners’ selection:
  • Weekly Prize x 90 winners x 10 Contest Weeks:
   • The eligible Weekly Prize winners will be determined by computerised random draw from the total number of qualified entries received during the Contest Week.
  • Main Prize: First Prize x 1, Second Prize x 1 and Third Prize x 2:
   • The eligible Main Prize winners will be determined by computerised random draw from the total number of qualified entries received during the Contest Period.
  • The eligible prize winners will be contacted via telephone before being declared as a winner. Should the first attempt to contact the eligible winner fail, i.e. no reply, telephone number not in service or no connection, etc, another two (2) attempts will be made within the next 24 hours of the first telephone call. Where such further attempts are unsuccessful, the Organiser reserves the right to select the next qualified participant. The Organiser will not be held liable in the event the winners cannot be contacted for whatever reasons.
  • The eligible prize winners will be required to submit by Pos Laju/courier all the original printed receipts dated within the Contest Period that match all the SMS, WhatsApp and/or Online entries together with all the corresponding RED BULL pull tabs and/or bottle caps (except for participants who submitted via Contest form) as well as a copy of their NRIC within three (3) working days from the date of notification as proof of purchase, failing which, the Organiser reserves the right to disqualify the eligible winner.
 • Contest prizes:
  • Weekly Prize x 900:
   • RM200.00 cash each.
  • Main Prize:
   • First Prize x 1: RM50,000.00 cash.
   • Second Prize x 1: RM10,000.00 cash.
   • Third Prize x 2: RM5,000.00 cash each.
  • Each participant is eligible to win only one (1) Weekly Prize in a Contest Week and up to a maximum of three (3) Weekly Prizes plus one (1) Main Prize throughout the Contest Period.
  • All prizes must be claimed within ninety (90) days after the date of notification of winnings. All unclaimed prizes will be forfeited by the Organiser ninety (90) days after the date of notification of winnings.
  • The participant is required to produce a proof of identity during or prior to prize redemption for purposes of verification. The only forms of proof of identity accepted by the Organiser are as follows: Malaysian Identity card/Driver’s license. A failure to provide any proof of identity entitles the Organiser to disqualify the participant/winner.
  • The Organiser reserves the right to substitute any prize with that of similar value at any time without prior notice. All prizes are not transferable, refundable or exchangeable in any other form for whatever reason. The value of the prize is correct at the time of printing. All prizes are given on an “as is” basis.
  • The winners will be announced by the Organiser at www.redbull.com.my and www.facebook.com/redbullmalaysia.
 • The Organiser and the companies involved in this contest shall not be held liable in any way for delays, non-deliveries and/or interruptions of SMS, WhatsApp and Online messages sent or received and shall not be held responsible for any unauthorised use of the mobile phone or subscriber’s account in conjunction with the contest.
 • The Organiser is not responsible or liable for any error, omission, interruption, deletion, defect, delay in operation or transmission, communications line failure, theft or destruction, unauthorised access to, or alteration of, user or member communications, or any problems or technical malfunction of any telephone network or lines, computer online systems, servers or providers, computer equipment, software, failure of e-mail on account of technical problems or traffic congestion on the internet and/or websites.
 • Participants shall assume full liability and responsibility in case of any accident, injury, damage or claim resulting from participation in this contest.
 • By participating in this contest, participants consent to give their personal information and the Organiser reserves the right to publish, use the winners’ names and/or photographs plus their entries for purposes of publicity, advertising and/or trade without further compensation or notice and each participant is not entitled to make any claims for the use of their entries by the Organiser.
 • The Organiser collects personal identifiable information to provide services or to correspond with the participant. This information is stored in a manner appropriate to the nature of the data by the Organiser and is used to fulfil the participant’s request(s). By submitting the participant’s personal information, the Organiser deems that permission is given to the Organiser and/or its authorised agents to use this information for the purpose of present and future marketing and promotional purposes and to improve its products and services. If the participant informs the Organiser via admin@redbull-malaysia.com.my that the above information should not be used as a basis for further contact, the Organiser will respect the participant’s request. The participant’s information will not be provided or shared with other company for their use.
 • By participating in this contest, participants agree to be bound by the official Terms and Conditions and decisions of the Organiser.
 • The Organiser reserves the right to amend, delete or add to these Terms and Conditions without any prior notice at any time and the participants shall be bound to such changes.
 • Organiser’s decision is final. Any correspondence pertaining to the decision made by the Organiser will not be entertained.
 • The Contest Terms and Conditions are prepared in both English and Bahasa Malaysia. In the event of inconsistencies between the two versions, the English language version shall prevail.